Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.11011226

Zverejnené na stránke: 23. februára 2021 | Oznam zverejnil:

Obec Horná Seč Zmluva o zbere a vývoze KO_ 2021

prílohy k zmluve  -- KONIEC OZNAMU --