Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Nájomná zmluva – Anteco

Zverejnené na stránke: 19. decembra 2018 | Oznam zverejnil:

Nájomná zmluva uzavretá dňa 19.12.2018 medzi obcou a ANTECO s.r.o

nájomná zmluva – ANTECO-- KONIEC OZNAMU --