Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti číslo – NO2021-03-02

Zverejnené na stránke: 19. apríla 2021 | Oznam zverejnil:

zmluva o prevode-- KONIEC OZNAMU --