Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dohoda o spolupráci pri financovaní nákladov spojených so skríningovým testovaním COVID 19

Zverejnené na stránke: 25. januára 2021 | Oznam zverejnil:

Dohoda uzatvorená medzi obcami Dolná Seč, Horná Seč a Vyšné nad Hronom

Dohoda o spolupráci-- KONIEC OZNAMU --