Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.9 k zmluve o úvere č.23/036/09

Zverejnené na stránke: 22. apríla 2021 | Oznam zverejnil:

Dodatok č.9 k zmluve o úvere č.23-036-09-- KONIEC OZNAMU --