Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok k Zmluve o prenechaní ťažobných práv a o užívaní pozemkov (ANTECO, s.r.o)

Zverejnené na stránke: 29. novembra 2019 | Oznam zverejnil:

Dodatok k Zmluve o prenechaní ťažobných práv a o užívaní pozemkov zo dňa 30.11.2006, dodatok č.2 (PDF)

 

 -- KONIEC OZNAMU --