Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o zabezpečení odchytu túlavých zvierat na území obce

Zverejnené na stránke: 9. júna 2021 | Oznam zverejnil:

zmluva o zabezpečení odchytu zvierat-- KONIEC OZNAMU --