Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet

Zverejnené na stránke: 24. novembra 2016 | Oznam zverejnil:

Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzatvorená podľa §44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

č. 2016411zmluva-wifina-- KONIEC OZNAMU --