Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Kúpna zmluva – kúpa pozemku

Zverejnené na stránke: 29. januára 2020 | Oznam zverejnil:

Kúpa pozemku na parc.č. 1217/3 (na Tekovskej ulici) Slovak Finance s.r.o – Obec Horná Seč

KZ_SF-Obec HS-- KONIEC OZNAMU --