Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o určení zodpovednej osoby

Zverejnené na stránke: 24. mája 2018 | Oznam zverejnil:

V zmysle § 44 ods.7 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bola uzavretá zmluva o určení zodpovednej osoby v nasledovnom znení: (príloha)

zmluva o urč.zodp. osoby-- KONIEC OZNAMU --