Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov č. 01113/2016-PKZO-K40006/16.00

Zverejnené na stránke: 24. októbra 2016 | Oznam zverejnil:

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01113/2016-PKZO-K40006/16.00

 

 

 -- KONIEC OZNAMU --