Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Dodatok č.5 k zmluve o zbere, vývoze a zneškodnení odpadu č.100 0024 – Tekovská ekologická s.r.o

Zverejnené na stránke: 16. decembra 2020 | Oznam zverejnil:

Dodatok č.5 k zmluve č.100 0024-- KONIEC OZNAMU --