Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti číslo NO2021-05

Zverejnené na stránke: 13. júla 2021 | Oznam zverejnil:

Zmluva o prevode vlastníctva-- KONIEC OZNAMU --