Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Zmluva o poverí spracúvaním osobných údajov č.06/2018

Zverejnené na stránke: 6. júna 2018 | Oznam zverejnil:

zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov s firmou TOPSET Solutions s.r.o

 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov-- KONIEC OZNAMU --