Horná Seč

Úradné oznamy

6. decembra 2016

Zatvorená kompostáreň

Oznamujeme, že od 3.decembra 2016 do 1.marca 2017 je miestna kompostáreň ZATVORENÁ

29. júla 2016

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcí. Jeden […]

2. júna 2016

Výsledky komunálnych volieb 2014

O výsledkoch v komunálnych voľbách 2014 v obci Horná Seč sa môžete informovať v sekcii Samospráva – Dokumenty

2. júna 2016

Separovaný zber – termíny 2016

Odberateľ separovaného odpadu nám zaslal nový harmonogram odvozu separovaného odpadu na 2.polrok 2016. Nakoľko tento harmonogram nemá žiadny systém, je potrebné si tieto dátum vopred zaznačiť do kalendáru. zber plastových fliaš: 22.9., 21.10.,22.11. a 20.12. sklo a papier: 16.9., 17.10.,21.11. a 16.12.

2. júna 2016

Kompostáreň

Oznamujeme, že  podľa zimného času je kompostáreň otvorená  stredu, piatok a sobotu od 13.00 – 16.00 hod. podľa letného času je kompostáreň otvorená stredu, piatok od 15.00 – 18.00 hod. a v sobotu od 13.00 do 18.00 hod.

2. júna 2016

Termín odvozu kuka nádob

Termín odvozu kuka nádob v r.2016 je každý nepárny týždeň v UTOROK


Zobraziť aj staršie oznamy


Leaderboard, neštandardný, 730×100 pixelov

O obci Horná Seč

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355 ako Zechde et altera Zechde (teda Horná a Dolná Seč), ktorá patrila rodu Szécsiovcov.

Obec Horná Seč leží na ľavom brehu Hrona v severovýchodnej časti Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 158 metrov. Obec sa vyvinula v chotári obce Seč, doloženej v roku 1310. Spomína sa v roku 1355, patrila zemanom zo Seče, konkrétne dcéram zemana Dominika de Zeche, ktoré boli vydaté za turčianskych zemanov. V čase tureckých vojen bola poplatná Turkom, podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664 mala 29 domácností, polia, les, pasienky, včelín. Horná Seč sa napokon stala súčasťou levického hradného panstva, resp. jeho dedičov, ktorému patrila až do 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a zhotovovali výrobky z prútia. Blízko rieky Hron sú nerastné ložiská štrkopieskov, ktoré sa aj dnes ťažia a po ich vyťažení vo vyhĺbených priestoroch hodlá obec zriadiť rekreačnú zónu.

Obec patrí do Združenia vidieckeho turizmu - Hron. Najhodnotnejšou pamiatkou obce je kalvínsky kostol, pôvodne neskorobaroková, tolerančná stavba bez veže z roku 1789, ktorá r. 1891 bola obstavaná múrmi nového kostola s vežou a po jeho dokončení bola stará stavba rozobraná. Pamätník 23. obetiam I. svetovej vojny postavený okolo roku 1940, umiestnený v školskej záhrade a po roku 1945 doplnený menami štyroch obetí II. svetovej vojny. Zaujímavosťami obce sú aj ústredný kríž a miléniová vstupná brána cintorína.Za obcou sa nachádza jazero Štrkovisko, slúžiace ľudom z blízkeho okolia predovšetkým na relax hlavne v letnom období.