Horná Seč

Úradné oznamy

10. decembra 2018

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

dodatok č.3 k VZN 46-2012

21. novembra 2018

Návrh rozpočtu na r.2019

Návrh rozpočtu na rok 2019   Rozpočet2019

21. novembra 2018

Oznam o vyhlásení výberového konania

Mesto Levice vyhlasuje výberové konanie na: terénneho sociálneho pracovníka (TSP) terénneho pracovníka (TP) Oznam o vyhlaseni VK_TSP_TP

21. novembra 2018

Nahlasovanie počtu ošípaných

Obecný úrad v Hornej Seči v spolupráci s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou so sídlom v Leviciach, v rámci preventívnych opatrení pri šírení afrického moru ošípaných na našom území žiada všetkých občanov, ktorí chovajú ošípané (čo i len jeden kus), aby túto skutočnosť nahlásili v termíne do 28.11.2018 osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na t. č. 036/6396 523. Nepriznanie chovaných ošípaných je sankcionované v zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. […]

21. novembra 2018

Návrh Dodatku č.3 k VZN č.46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

návrh dodatku č.3 k VZN 46-2012

21. novembra 2018

Plán kontrol na I.polrok 2019

Hlavný kontrolór obce Ing.Alexander Kováč pripravil pre I.polrok 2019 plán kontrolnej činnosti plán kontrol I.polrok 2019  

26. septembra 2018

Pomoc obetiam násilia

Obete násilia

5. septembra 2018

Komunálne voľby 2018 – informácie

výsledky komunálnych volieb zaregistrovaní kandidáti zapisovateľka miestnej volebnej komisie počet voličov informácia pre voliča Informácia pre voliča (v MJ)  

16. augusta 2018

POZVÁNKA na cyklistickú akciu „Odzvoňte prázdninám“ dňa 29.augusta 2018

ZVT Hron Vás pozýva na ukončenie cyklosezóny   PLAGÁT na cyklo aug.2018

12. júla 2018

Oznámenie o strategickom dokumente Levice

Oznámenie o strategickom dokumente – Levice oznamenie o strategickom dokum.-Levice

26. júna 2018

VZN č. 56/2018 (návrh) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni

>> Stiahnuť dokument VZN č. 56/2018 (návrh) ako PDF   N á v r h H O R N Á S E Č VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 56/2018 OBCE HORNÁ SEČ o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.06.2018 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.06.2018 […]

11. júna 2018

SEPAROVANÝ ZBER – termíny II.polrok 2018

Odvoz separovaného zberu v II. polroku 2018 je v nasledovných termínoch:     HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2018   júl august september október november december plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo,  papier Plasty, tetrapak Sklo,  papier plasty Sklo,  papier 17 17 14 14 19 17 17 16 20 […]

7. júna 2018

Záverečný účet obce za r.2017

Záverecný úcet obce Horná Sec 2017

17. mája 2018

Opakovaný chemický postrek proti komárom – 19.5.2018

Oznamujeme občanom že dňa 19.mája 2018 (sobotu)  večer po 20.00 hod. sa uskutoční opakovaný chemický postrek proti komárom. Z toho dôvodu je potrebné  pozatvárať okná, prípadne zvieratá, vtáky a včely.

15. mája 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018

Hlavný kontrolór Obce Horná Seč   Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov – obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne. V súlade s citovaným p r e d k l a d á m obecnému zastupiteľstvu Obce Horná Seč NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI […]

11. mája 2018

chemický postrek proti komárom – 14.5.2018

Oznamujeme občanom že z dôvodu vysokého výskytu komárov sa 14.mája 2018 (pondelok)  večer po 20.00 hod. uskutoční chemický postrek proti komárom. Z toho dôvodu je potrebné   si pozatvárať okná, prípadne zvieratá, vtáky a včely.  

9. mája 2018

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ Horná Seč

MŠ Horná Seč-inzerát

13. apríla 2018

Otvorenie cyklosezóny 2018 (8. mája 2018, utorok)

[:sk] Združenie vidieckeho turizmu HRON – združenie obcí so sídlom Horná Seč, Hlavná 19, 935 31, Vás pozýva na Otvorenie cyklosezóny na cyklodráhe Júr nad Hronom – Starý Tekov dňa 8. mája 2018  v utorok.     Stiahnuť plagát vo formáte PDF tu: PLAGÁT na cyklo 2018  [:]

10. januára 2018

SEPAROVANÝ ZBER – termíny I.polrok 2018

[:sk]HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2018   január február marec apríl máj jún plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo,  papier Plasty, tetrapak Sklo,  papier plasty Sklo,  papier 16 15 14 16 14 16 18 17 16 17 19 12  [:]

10. novembra 2017

Výberové konanie na funkciu riaditeľky MŠ Horná Seč

[:sk]výberové konanie – riaditeľka MŠ – inzerát[:]

16. októbra 2017

Dohoda k objektu štátnej hydrologickej siete

[:sk]Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete   dohoda[:]

26. septembra 2017

VOĽBY do VÚC 2017

[:sk]Oznam   Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je: obec.hornasec@stonline.sk   informácia tájekoztatás  [:]

7. júna 2017

Zmena otváracích hodín v miestnej kompostárni

[:sk]Od júna 2017 sa mení otváracia doba v miestnej kompostárni: Letný čas: STREDA a PIATOK  od 15.00 hod – 18.00 hod. a SOBOTA od 8.00 hod. – 12.00 hod. Zimný čas: STREDA a PIATOK  od 13.00 hod. – 16.00 hod. a SOBOTA od 9.00 hod – 12.00 hod.[:]

8. februára 2017

Cestovný poriadok prímestských liniek na r.2017

cestovný poriadok

29. júla 2016

Internetová tržnica Farmička.sk

Záujemcovia o kvalitné domáce potraviny zo všetkých regiónov Slovenska ako aj ich výrobcovia môžu bezplatne využívať služby internetovej tržnice Farmička.sk. Práve pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ľahko ponúknuť ich vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Naopak spotrebiteľ získa možnosť prístupu k chutným a zdravým potravinám zo slovenských miest a obcí. Jeden […]

2. júna 2016

Výsledky komunálnych volieb 2014

O výsledkoch v komunálnych voľbách 2014 v obci Horná Seč sa môžete informovať v sekcii Samospráva – Dokumenty

2. júna 2016

Termín odvozu kuka nádob

Termín odvozu kuka nádob  je každý nepárny týždeň v UTOROK