Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Zverejnené na stránke: 24. júna 2016 | Oznam zverejnil:

Navrh_na_vydanie_rozhodnutia_o_umiestneni_stavby-- KONIEC OZNAMU --