Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby

Zverejnené na stránke: 24. júna 2016 | Oznam zverejnil:

Ziadost_o_zmenu_ucelu_uzivania_stavby-- KONIEC OZNAMU --