Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Zverejnené na stránke: 24. júna 2016 | Oznam zverejnil:

Ziadost_o_povolenie_zmeny_stavby_pred_jej_dokoncenim-- KONIEC OZNAMU --