Horná Seč

Úradné oznamy

14. februára 2020

Pozvánka: THE DROTHAR, komédia na motívy Jána Palárika

Pozývame Vás na divadelné predstavenie The Drothar, ktoré sa bude konať 23. februára 2020 o 14.30 hodine v kultúrnom dome Horná Seč. Situačná komédia The Drothar je postavená na tom, že bývalý študent Matej Bubenčík si zmenil priezvisko, aby ako imigrant zapadol do novej spoločnosti. Príde o vysvedčenie a nakoniec sa nič netušiac ocitne v rovnakej […]

13. januára 2020

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2020

      HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.POLROK 2020   Druh odpadu JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 22 19 19 16 19 17 Modré vrecia: Papier 14        4   Kontajner: Sklo  9       2      

13. decembra 2019

Harmonogram zasadnutí OZ na r.2020

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči na svojom 8. riadnom zasadnutí dňa 12.12.2019 schválilo harmonogram zasadnutí OZ na r.2020   harmonogram zasadnuti OZ 2020

28. novembra 2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Stiahnite si celý tento oznam vo formáte PDF: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Horná Seč OBEC HORNÁ SEČ zastúpená starostkou obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov […]

27. novembra 2019

Rozpočet na r.2020

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8.riadnom zasadnutí prijalo rozpočet na r.2020 Rozpočet 2020  

26. novembra 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2020

plán kontrol na I.polrok 2020

14. novembra 2019

Informácie k voľbám do NR SR 29.2.2020

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. Všetky informácie o voľbách do NR SR si môžete stiahnuť a prečítať v nasledovných dokumentoch na stiahnutie/zobrazenie:   Informácie pre voliča v slovenčine (PDF) Informácie pre voliča v slovenčine (DOCX)   Informácie pre voliča v maďarčine / […]

17. septembra 2019

Modernizácia detského ihriska Horná Seč

Výzva na predloženie ponuky Horná Seč -ihrisko – výzva

18. júla 2019

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horná Seč č. 49/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Seč podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. […]

10. júla 2019

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, programové obdobie 2016-2023

Celý dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Seč (PDF)