Horná Seč

Úradné oznamy

17. septembra 2019

Modernizácia detského ihriska Horná Seč

Výzva na predloženie ponuky Horná Seč -ihrisko – výzva

18. júla 2019

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Horná Seč č. 49/2015

Obecné zastupiteľstvo Obce Horná Seč podľa §5 ods. 1 a § 3 ods. 5 zákona NR SR č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1, § 11 ods. […]

10. júla 2019

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, programové obdobie 2016-2023

Celý dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horná Seč (PDF)

10. júla 2019

Komunitný plán sociálnych služieb, programové obdobie 2016-2023

Celý dokument Komunitný plán sociálnych služieb je k dispozícii vo formáte PDF, ktorý môžete stiahnuť a otvoriť v akomkoľvek počítači, tablete či smartfóne: Komunitný plán sociálnych služieb obce Horná Seč (PDF)    

3. júla 2019

Náhradní užívatelia pozemkov musia usporiadať svoje užívacie právo do 31.10.2019

Obec Horná Seč si Vás touto cestou dovoľuje upozorniť na povinnosť usporiadať si svoje užívacie právo na pozemky v prípade, že ste náhradným užívateľom takéhoto pozemku, najneskôr do 31. októbra 2019. Nevysporiadaním si tohto vzťahu do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.    Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov znamená, že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám […]

24. júna 2019

Harmonogram triedeného zberu II.polrok 2019

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2019   Druh odpadu JÚL AUG SEPT OKT NOV DEC Žlté vrecia: Plasty, tetrapack, podom.kov 17 22 19 17 14 12 Modré vrecia: Papier 15     14     Kontajner: Sklo 16     21      

4. júna 2019

Záverečný účet za r.2018

Záverečný účet obce Horná Seč 2018  

15. mája 2019

Výberové konanie na riaditeľku MŠ Horná Seč

MŠ Horná Seč-inzerát

7. mája 2019

Verejná vyhláška

Určenie lesného celku ČIFÁRE verejná vyhláška-určenie lesného celku Čifáre

24. apríla 2019

Otvorenie cyklosezóny 2019 na cyklodráhe Júr nad Hronom – Starý Tekov

Združenie vidieckeho turizmu HRON – združenie obcí so sídlom Horná Seč, Hlavná 19, 935 31 Vás pozýva na „OTVORENIE CYKLOSEZÓNY“ na cyklodráhe  Júr nad Hronom – Starý Tekov, 8. mája 2019 (streda)   Zobrazte/stiahnite plagát ako PDF: Otvorenie cyklosezóny 2019 – Horná Seč   ŠTART: Júr nad Hronom, v Jurskom parku od 10:00 – 12:00 hod. (prezentácia […]