Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Úradné oznamy

Záverečný účet obce 2020

3. júna 2021 -

záverečný účet obce Horná Seč 2020

Obchodná verejná súťaž

1. júna 2021 -

Obchodná verejná súťaž   zobrazenie parcely

Zmena otváracích hodín kompostárne

1. apríla 2021 -

Vzhľadom na prechod na letný čas sa mení otváracia doba v miestnej kompostárni nasledovne: ST a PI od 15.00 hod. do 18.00 hod. a SO od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Zmeny od 3.3.2021

3. marca 2021 -

  Obec zabezpečí v prípade potreby pre seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc, alebo občanov, ktorí boli pozitívne testovaní a museli zostať doma v karanténe, službu donášky nevyhnutných potravín či liekov. Potrebné je nahlásiť požiadavku na obecný úrad č. tel. 036/6309662 alebo na mobil 0905823844 – starostka Obec vrámci prijatých opatrení na zamedzenie šírenia COVID19, […]

Otvorenie kompostárne

2. marca 2021 -

Od 1.3.2021 sa otvára miestna kompostáreň. Otváracia doba je podľa zimného času, t.j. STREDA, PIATOK a SOBOTA od 13.00 – 16.00 hod. Do kompostárne je možné nosiť biologický odpad – konáre, listy, trávu, …. kuchynsky olej – v PVC flašiach sklo elektronický odpad – televízory, chladničky, počítače…. železo textil

Oznámenie o strategickom dokumente – PHSR NSK do r.2030

23. februára 2021 -

Obstarávate!‘, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho […]

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas

17. februára 2021 -

Verejná vyhláška – Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác – súhlas  Stavebník :     SLOVNAFT, a.s., ( IČO 31 322 832 ) so sídlom Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava Zastúpený :     JUDr . Ľuboš Noskovič Líščie nivy 7 821 08 Bratislava Dňa  11.02.2021 ste ohlásili uskutočnenie  udržiavacích prác podľa § 55 odsek 2 písm. d) SZ. Názov stavby : „Oprava […]

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

15. februára 2021 -

SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný […]

Testovanie na COVID 19 + REZERVAČNÝ SYSTÉM na testovanie

20. januára 2021 -

Testovanie na COVID-19 pre občanov Horná Seč bude v obci Dolná Seč v dňoch 23.1.2021 (sobota) od 8.00 hod. do 18.30 hod. a 24.1.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 18.30 hod.   Mobilné odberné miesto sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu (pri pošte)   Pre objednávanie a registráciu je spustený registračný link , kde […]

KONTAKT S OBECNÝM ÚRADOM POČAS PANDÉMIE

7. januára 2021 -

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 z 31.12.2020 oznamujeme: z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie na Slovensku si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia…)   Telefonický kontakt  036 /6309662 mail: info@hornasec.sk  podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností a zmien na dani z nehnuteľností na […]