Horná Seč

Úradné oznamy

15. mája 2019

Výberové konanie na riaditeľku MŠ Horná Seč

MŠ Horná Seč-inzerát

7. mája 2019

Verejná vyhláška

Určenie lesného celku ČIFÁRE verejná vyhláška-určenie lesného celku Čifáre

24. apríla 2019

Otvorenie cyklosezóny 2019 na cyklodráhe Júr nad Hronom – Starý Tekov

Združenie vidieckeho turizmu HRON – združenie obcí so sídlom Horná Seč, Hlavná 19, 935 31 Vás pozýva na „OTVORENIE CYKLOSEZÓNY“ na cyklodráhe  Júr nad Hronom – Starý Tekov, 8. mája 2019 (streda)   Zobrazte/stiahnite plagát ako PDF: Otvorenie cyklosezóny 2019 – Horná Seč   ŠTART: Júr nad Hronom, v Jurskom parku od 10:00 – 12:00 hod. (prezentácia […]

29. marca 2019

Informácie k Voľbám do Európskeho parlamentu

Obec Horná Seč pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019, zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu: obec.hornasec@stonline.sk.   V obci Horná Seč bude pre voľby do EP utvorený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť bude zriadená v priestoroch obecného úradu, Hlavná 19 Horná Seč.   E-mailová adresa na delegovanie […]

29. marca 2019

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

Obec Horná Seč zverejňuje svoj zámer prevodu nehnuteľnosti.   Celý dokument môžete otvoriť a stiahnuť prostredníctvom nasledovného PDF súboru: Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

27. februára 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018

Obec Horná Seč v súlade s §4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z.Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018. Úroveň vytriedeného […]

8. februára 2019

Nie, všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope! Ani na skládke!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď […]

23. januára 2019

SEPAROVANÝ ZBER – I.štvrťrok 2019

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.ŠTVRŤROK 2019   január február marec plasty Sklo, papier plasty tetra kov domov Plasty, 23 21 21   20 20 20   20       Od mesiaca február bude odpad – sklo likvidovaný nie vrecovým systémom, ale špeciálnymi kontajnermi určených ne tento účel, ktoré budú rozmiestnené v obci.

22. januára 2019

Voľby prezidenta SR

voľby prezidenta SR informácia pre voliča informácia pre voliča v MJ  

10. decembra 2018

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 46/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horná Seč

dodatok č.3 k VZN 46-2012