Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

Oznámenie o dražbe

Zverejnené na stránke: 9. decembra 2020 | Oznam zverejnil:

Oznámenie o dražbe zn. 064/2020

Oznámenie o dražbe-- KONIEC OZNAMU --