Horná Seč

Informácie k Voľbám do Európskeho parlamentu

Zverejnené na stránke: 29. marca 2019 | Oznam zverejnil:

Výsledky volieb v obci Horná Seč  výsledky volieb do EP

 

Obec Horná Seč pre Voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019, zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu: obec.hornasec@stonline.sk.

 

V obci Horná Seč bude pre voľby do EP utvorený jeden volebný okrsok.

Volebná miestnosť bude zriadená v priestoroch obecného úradu, Hlavná 19 Horná Seč.

 

E-mailová adresa na delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie je: obec.hornasec@stonline.sk


🛈 Informácie pre voliča

Podrobné informácie si môžete prečítať a stiahnuť v nasledovnom PDF dokumente (odkaz sa otvorí na novej karte):

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – Informácie pre voliča EP19

Európai parlamenti választások – Tájékoztatás a választópolgárok részerel 2019-- KONIEC OZNAMU --