Horná Seč

SEPAROVANÝ ZBER – I.štvrťrok 2019

Zverejnené na stránke: 23. januára 2019 | Oznam zverejnil:

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – I.ŠTVRŤROK 2019

 

január február marec
plasty Sklo, papier plasty tetra kov

domov

Plasty,
23 21 21   20 20 20   20      

Od mesiaca február bude odpad – sklo likvidovaný nie vrecovým systémom, ale špeciálnymi kontajnermi určených ne tento účel, ktoré budú rozmiestnené v obci.-- KONIEC OZNAMU --