Horná Seč

Plán kontrol na I.polrok 2019

Zverejnené na stránke: 21. novembra 2018 | Oznam zverejnil:

Hlavný kontrolór obce Ing.Alexander Kováč pripravil pre I.polrok 2019 plán kontrolnej činnosti

plán kontrol I.polrok 2019

 



-- KONIEC OZNAMU --