Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č.52 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Horná Seč

Zverejnené na stránke: 17. júla 2017 | Oznam zverejnil:

[:sk]VZN č. 52 2017 o umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Horná Seč[:]-- KONIEC OZNAMU --