Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č.46/2012 o miestnych daniach

Zverejnené na stránke: 21. februára 2017 | Oznam zverejnil:

VZN č.46-2012 o miestnych daniach-- KONIEC OZNAMU --