Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č.47/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Horná Seč.

Zverejnené na stránke: 7. februára 2017 | Oznam zverejnil:

VZN č. 47-2013 zásob.vodou-- KONIEC OZNAMU --