Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č.45/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu území obce Horná Seč.

Zverejnené na stránke: 7. februára 2017 | Oznam zverejnil:

VZN č.45-2009 o opatrovateľskej službe-- KONIEC OZNAMU --