Horná Seč

Súhrn informácií k problematike koronavírusu COVID-19

VZN č. 42/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Zverejnené na stránke: 7. februára 2017 | Oznam zverejnil:

VZN č.42-2008 prispevok v materskej skole-- KONIEC OZNAMU --