Horná Seč

ÚPN obce Horná Seč, ZaD

Horná Seč ZaD – Návrh

ZaD 0.1 Širšie vzťahy

 

 

ZaD 1 Katastralne uzemie – koordinacna situacia

ZaD 1.1 Katastralne uzemie

ZaD 1.2 Katastralne uzemie

ZaD 1.3 Katastralne uzemie – legenda

 

ZaD 2 Zastavane uzemie – koordinacna situacia

ZaD 2.1 Zastavane uzemie

ZaD 2.2 Zastavane uzemie – legenda

 

ZaD 3 Doprava – koordinacna situacia

ZaD 3.1 Doprava

ZaD 3.2 Doprava

ZaD 3.3 Doprava – legenda

 

ZaD 4 Vodne hospodarstvo – koordinacna situacia

ZaD 4.1 Vodne hospodarstvo

ZaD 4.2 Vodne hospodarstvo

ZaD  4.3 Vodne hospodarstvo – legenda

 

ZaD 5 Energetika – koordinacna situacia

ZaD 5.1 Energetika

ZaD 5.2 Energetika

ZaD 5.3 Energetika – legenda

 

ZaD 7 Zavazna cast – Verejnoprospesne stavby – koordinacna situacia

ZaD 7.1 Zavazna cast – Verejnoprospesne stavby

ZaD 7.2 Zavazna cast – Verejnoprospesne stavby

ZaD 7.3 Zavazna cast – Verejnoprospesne stavby – legenda

 

ZaD 8 Poda – koordinacna situacia

ZaD 8.1 Poda

ZaD 8.2 Poda

ZaD 8.3 Poda

ZaD 8.4 Poda – legenda

 

ZaD 9 Ochrana prirody a krajiny USES – koordinacna situacia

ZaD 9.1 Ochrana prirody a krajiny USES

ZaD 9.2 Ochrana prirody a krajiny USES

ZaD 9.3 Ochrana prirody a krajiny USES – legenda