Horná Seč

ÚPN obce Horná Seč, návrh – rozšírenie

Stiahnuť všetky PDF dokumenty v jednom dokumente .zip.
Horná Seč, ZaD návrh – rozšírenie

****

 

Horná Seč ZaD návrh – rozšírenie

ZaD 0.1 – Širšie vzťahy

 

ZaD 1 – Správne územie

 

ZaD 2 – Zastavané územie – koordinačná situácia

ZaD 2.0 – Zastavané územie – legenda

ZaD 2.1 – Zastavané územie

 

ZaD 3 – Doprava – koordinačná situácia

ZaD 3.0 – Doprava – legenda

ZaD 3.1 – Doprava

ZaD 3.2 – Doprava

 

ZaD 4 – Vodné hospodárstvo – koordinačná situácia

ZaD 4.0 – Vodné hospodárstvo – legenda

ZaD 4.1 – Vodné hospodárstvo

ZaD 4.2 – Vodné hospodárstvo

 

ZaD 5 – Energetika – koordinačná situácia

ZaD 5.0 – Energetika – legenda

ZaD 5.1 – Energetika

ZaD 5.2 – Energetika

 

ZaD 7 – Záväzná časť, verejnoprospešné stavby – koordinačná situácia

ZaD 7.0 – Záväzná časť, verejnoprospešné stavby – legenda

ZaD 7.1 – Záväzná časť, verejnoprospešné stavby

ZaD 7.2 – Záväzná časť, verejnoprospešné stavby

 

ZaD 8 – Pôda – koordinačná situácia

ZaD 8.0 – Pôda – legenda

ZaD 8.1 – Pôda

ZaD 8.2 – Pôda

ZaD 8.3 – Pôda

 

ZaD 9 – Ochrana prírody a krajiny, ÚSES – koordinačná situácia

ZaD 9.0 – Ochrana prírody a krajiny, ÚSES – legenda

ZaD 9.1 – Ochrana prírody a krajiny, ÚSES

ZaD 9.2 – Ochrana prírody a krajiny, ÚSES