Horná Seč

Úradné oznamy

26. septembra 2018

Pomoc obetiam násilia

Obete násilia

5. septembra 2018

Komunálne voľby 2018 – informácie

výsledky komunálnych volieb zaregistrovaní kandidáti zapisovateľka miestnej volebnej komisie počet voličov informácia pre voliča Informácia pre voliča (v MJ)  

16. augusta 2018

POZVÁNKA na cyklistickú akciu „Odzvoňte prázdninám“ dňa 29.augusta 2018

ZVT Hron Vás pozýva na ukončenie cyklosezóny   PLAGÁT na cyklo aug.2018

12. júla 2018

Oznámenie o strategickom dokumente Levice

Oznámenie o strategickom dokumente – Levice oznamenie o strategickom dokum.-Levice

26. júna 2018

VZN č. 56/2018 (návrh) o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni

>> Stiahnuť dokument VZN č. 56/2018 (návrh) ako PDF   N á v r h H O R N Á S E Č VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 56/2018 OBCE HORNÁ SEČ o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienok úhrady v školskej jedálni Návrh vyvesený na úradnej tabuli v obci dňa 01.06.2018 Návrh zvesený z úradnej tabule v obci dňa 22.06.2018 […]

11. júna 2018

SEPAROVANÝ ZBER – termíny II.polrok 2018

Odvoz separovaného zberu v II. polroku 2018 je v nasledovných termínoch:     HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2018   júl august september október november december plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo,  papier Plasty, tetrapak Sklo,  papier plasty Sklo,  papier 17 17 14 14 19 17 17 16 20 […]

7. júna 2018

Záverečný účet obce za r.2017

Záverecný úcet obce Horná Sec 2017

17. mája 2018

Opakovaný chemický postrek proti komárom – 19.5.2018

Oznamujeme občanom že dňa 19.mája 2018 (sobotu)  večer po 20.00 hod. sa uskutoční opakovaný chemický postrek proti komárom. Z toho dôvodu je potrebné  pozatvárať okná, prípadne zvieratá, vtáky a včely.

15. mája 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018

Hlavný kontrolór Obce Horná Seč   Plán kontrolnej činnosti  predkladá  hlavný kontrolór obce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov – obecnému zastupiteľstvu jedenkrát polročne. V súlade s citovaným p r e d k l a d á m obecnému zastupiteľstvu Obce Horná Seč NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI […]

11. mája 2018

chemický postrek proti komárom – 14.5.2018

Oznamujeme občanom že z dôvodu vysokého výskytu komárov sa 14.mája 2018 (pondelok)  večer po 20.00 hod. uskutoční chemický postrek proti komárom. Z toho dôvodu je potrebné   si pozatvárať okná, prípadne zvieratá, vtáky a včely.