Horná Seč

SEPAROVANÝ ZBER – termíny II.polrok 2017

Zverejnené na stránke: 11. január 2017 | Oznam zverejnil:

Odvoz separovaného zberu v II.polroku 2017 je v nasledovných termínoch:

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2017

plasty: 18.7., 15.8., 20.9., 18.10., 15.11., 19.12.

sklo a paier: 17.7., 21.8., 18.9., 17.10., 14.11., 12.12.

 

HARMONOGRAM ODVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU – II.POLROK 2017

júl august september október november december
plasty Sklo, papier plasty Sklo, papier plasty Sklo papier plasty Sklo  papier plasty Sklo  papier plasty Sklo  papier
18 17 15 21 20 18 18 17 15 14 19 12

 -- KONIEC OZNAMU --